Menu

WARTO BYĆ NA JAGODOWYCH TRENDACH!

17 kwietnia 2017 - Bez kategorii
WARTO BYĆ NA JAGODOWYCH TRENDACH!

Aktywnie zachęcaliśmy do przyjazdu na Jagodowe Trendy 2017 w dniach 19 – 20 stycznia 2017 roku. Czyniliśmy to z wielu względów. Po pierwsze program Konferencji i jakość merytoryczna wykładów z którymi zapoznaliśmy się jeszcze przed wydarzeniem dawały nam pewność, że przedstawiamy słuchaczom niezwykle cenny materiał szkoleniowy. Mało tego, w naszej ocenie jakość merytoryczna trzynastej edycji jest jedną z najlepszych by nie  powiedzieć, że najlepsza w dotychczasowe historii. Po drugie, na Jagodowych Trendach podjęliśmy dyskusję w jakże ważnym szczególnie dla producentów owoców jagodowych problemie związanym z zatrudnieniem w rolnictwie w nawiązaniu do przygotowywanych prac legislacyjnych. Wywołanie debaty na Jagodowych Trendach miało na celu przedstawienie głosu środowiska i jego stanowisko dotyczące obecnego stanu, przewidywanych zmian jak również naszych oczekiwań związanych z przyszłymi regulacjami. Temat wywołał bardzo duże zainteresowanie. Wprowadzające wykłady wysłuchało ponad sześciuset słuchaczy.

Organizatorzy musieli dostawić dodatkowe miejsca siedzące, a i tak wiele osób słuchało stojąc. Wniosek – problem braku rąk do pracy jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania gospodarstw towarowych. Mówimy o tym już od wielu lat. Związek Sadowników RP nie przypadkiem przeforsował zmiany w uproszczonych zasadach zatrudniania w rolnictwie, które funkcjonowały w ostatnich latach i w miarę łagodziły skutki braku rąk do pracy. Uznaliśmy, że w obliczu przewidywanych zmian związanych z zatrudnieniem w rolnictwie powinniśmy odbyć dyskusję w środowisku sadowników. Zaprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszeń reprezentujących producentów owoców jagodowych, grupy producentów, ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Debatę poprowadził Andrzej Baryła z TVP Lublin.

Podstawą do dyskusji był projekt ustawy przygotowany przez Związek Sadowników RP w 2013 roku dotyczący uproszczenia zasad zatrudniania. Oto fragment zapisu: „W polskim prawie nie ma pojęć „pracownik sezonowy” czy „praca dorywcza”. Klasyczne umowy Kodeksu pracy są kosztowne dla ogrodnika i nie do końca uwzględniają specyfikę pracy w sektorze rolnym. Praca sezonowa w Polsce nie jest atrakcyjna dla Polaków. Przede wszystkim nie jest to praca stała i trudno ją ująć w precyzyjne ramy czasowe. Nie ukrywamy, że jest to praca ciężka, pod „gołym niebem”, w dużej mierze uzależniona od aury i niezbyt sowicie opłacana. Chętnie natomiast taką pracę podejmują Ukraińcy”. Właśnie nasz projekt ustawy próbuje wprowadzić nowe rozwiązania prawne, które pozwolą nam zatrudniać obywateli polskich jak również z innych krajów. Dążymy w nim do uproszczenia systemu zatrudniania  aby wypracowane przepisy nie były  dla nas utrudnieniem zarówno administracyjnym, jak i finansowym. Sektor owocowo-warzywny potrzebuje takich umów, które będą uwzględniały jego specyfikę, czyli dużą elastyczność pracy i warunki jej wykonywania. Powyższe propozycje zawarliśmy w projekcie i przedłożyliśmy uczestnikom.  Dyskusja na Forum była ożywiona. Przedstawiciele grup producenckich i organizacji branżowych przekazali swoje uwagi dotyczące specyfiki pracy w rolnictwie i odnieśli się do projektu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ważnym elementem dyskusji był fakt, że nasze uwagi przekazane zostały Magdalenie Sweklej, wicedyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – osobie bezpośrednio związanej z pisaniem nowego projektu Ustawy.  Według uczestników debaty podczas projektowania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Ustawodawca powinien uwzględnić w nowym projekcie zapisy, które będą upraszczać procedurę zatrudnienia. Proponowane zmiany w zakresie zatrudniania obcokrajowców są zbyt uciążliwe dla pracodawców. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych do prac w rolnictwie, zwłaszcza przy zbiorze owoców wymagają odrębnych rozwiązań, niż w przypadku innych branż, a regulacje muszą być proste i klarowne. Produkcja owoców, zwłaszcza jagodowych wymaga zatrudniania dużej liczby pracowników do zbioru. Połączona jest ona często z dużą rotacją zatrudnionych dlatego też potrzebne są proste zasady nieobarczone biurokracją. Zatrudnienie pracowników sezonowych na zasadach umowy o pracę jest według uczestników dyskusji nie do przyjęcia. Wynika to z dużej rotacji pracowników w trakcie sezonu oraz charakteru wykonywanej pracy i okresu w jakim jest ona realizowana. Zastosowanie takiego rozwiązania jak również innych, skomplikowanych procedur w konsekwencji prowadzić będą do szarej strefy w zatrudnieniu.  Nie możemy pozwolić na tworzenie dodatkowych kosztów w zatrudniania pracowników sezonowych, gdyż pogłębiać będą kryzys w sadownictwie. W sposób szczególny dotyczy to  gatunków, których produkcja w ostatnich latach jest na granicy opłacalności lub poniżej. Ciekawym pomysłem i najprostszym w realizacji mógłby być  system ryczałtowych opłat, wnoszonych w odniesieniu do wartości sprzedanych owoców i warzyw (tak jak w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw). W dyskusji przedstawiciele branży sadowniczej podkreślili, że uproszczone metody zatrudnienia przyczynią się do jego przejrzystości. Dyskutanci podkreślili, że chcą zatrudniać pracowników w sposób legalny oparty na przepisach ich ułatwiających. Nie chcemy być postrzegani jako branża, która wszelkimi sposobami próbuje uchylać się od ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Jednak powinno odbywać się to na zasadzie równowagi, która będzie impulsem rozwoju naszej branży a nie hamulcem. Skupiłem się  na temacie zatrudnienia jednak Jagodowe Trendy to szereg tematów, które realizowaliśmy w ciągu obu dni konferencji. Podkreślam „Konferencja” gdyż formuła odbiega nieco od innych dużych imprez targowych. Nasz projekt oparty jest właśnie na podstawie merytorycznej rozłożonej na dwa dni zajęć do których dołączona jest  część wystawowa. Nie mamy zamiaru konkurować z wielko powierzchniowymi targami, gdyż one mają swoje priorytety i je realizują. Naszą konferencję i jej charakter budowaliśmy przez trzynaście lat i słuchacze oraz wystawcy zaakceptowali jej formułę. Osiągnęliśmy pewien poziom, który umożliwia nam zaoferowanie wykładowców liczących się na rynku – myślę ze nie przesadzę mówiąc o „górnej półce”. Powierzchnia wystawowa ponad 1100 m2 oraz ponad 100 wystawców świadczy, że Firmy chętnie przyjeżdżają do Kraśnika. A bodźcem dla nich jest ciągły wzrost zainteresowania słuchaczy. Tegoroczna edycja była kolejną rekordową, gdyż w oba dni konferencji odwiedziło nas ponad 2000 osób z jedenastu województw Polski oraz wielu gości z zagranicy.

Kontynuujemy wywołany w edycji 2016 temat uprawy Derenia, który również zgromadził pełną salę słuchaczy. Zaproponowaliśmy nowe fronty w obu salach wykładowych. Tak jak w poprzednich edycjach mieliśmy całodzienny catering dla uczestników. Coraz więcej osób przyjeżdża do nas na dwa dni, korzystając z wolnych na czas ferii pokoi w bursie znajdującej się w kompleksie Zespołu Szkól Nr 3.  Konferencję patronatem honorowym objęli: MRiRW, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, ARR, ARMIR.     Organizatorami pozostają bez zmian: Związek Sadowników RP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie-Katedra Sadownictwa i Starosta Kraśnicki.  Dziękujemy Sponsorom Głównym: BAYER, NEW HOLLAND, TIMAC AGRO, Głównym Partnerom: jagodnik.pl i wydawnictwu Plantpress, które wydrukowało również biuletyn „Jagodowe Trendy. Dziękujemy pozostałym uczestnikom – w sposób szczególny słuchaczom, którzy tak licznie przybyli. Dziękujemy wykładowcom z kraju i zagranicy, ośrodkom badawczym i naukowym oraz Partnerom branżowym i patronującym Konferencji mediom. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji Jagodowych Trendów 2017. Kolejna edycja naszej konferencji odbędzie się w pierwszych dwóch tygodniach lutego 2018 roku, gdyż na ten termin przypadają zimowe ferie od których jesteśmy uzależnieni z wynajmem obiektów. Już zaczynamy działania związane z przyszłoroczną edycją. Mamy jak zwykle nowe pomysły, które przedstawimy Wam w kolejnej – nie mniej ciekawej propozycji. Dziękujemy za ten rok.  Mamy świadomość, że niesie on nowe wyzwania. Będziemy go wnikliwie obserwować i analizować aby wydobyć najważniejsze problemy do tematyki kolejnej edycji. Do zobaczenia w lutym 2018 roku.