Menu

Stanowisko w sprawie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie przyjęte w trakcie debaty podczas XIII Konferencji Sadowniczej w Kraśniku „Jagodowe trendy”.

18 kwietnia 2017 - Bez kategorii
Stanowisko w sprawie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie przyjęte w trakcie debaty podczas XIII Konferencji Sadowniczej w Kraśniku „Jagodowe trendy”.

W Polsce jednym z najważniejszych działów gospodarki jest rolnictwo. Mimo zwiększającej się mechanizacji prac, zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże i są to prace wymagające olbrzymiego wysiłku fizycznego. Praca ta w ogromnej mierze jest uzależniona od pogody i niezbyt sowicie opłacana, a w związku z tym nie jest atrakcyjna dla Polaków. Ze względu na specyfikę pracy powinniśmy dążyć do  uproszczenia systemu zatrudniania  aby wypracowane przepisy nie były  dla nas utrudnieniem administracyjnym czy  finansowym. Podczas XIII Konferencji Sadowniczej „Jagodowe trendy” w Kraśniku odbyło się Forum Dyskusyjne dotyczące problemów związanych z zatrudnianiem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała  Magdalena Sweklej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rynku Pracy.

Przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi byli: Barbara Chydrasińska Główny Specjalista Wydział Promocji Kształcenia Rolniczego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz Łukasz Kowalczyk Naczelnik Wydziału Produktów Ogrodniczych Departamentu Rynków Rolnych.

Uczestnicy debaty mając na względzie narastające z roku na rok trudności z pozyskaniem pracowników do pracy w gospodarstwach oraz przewidywane prace legislacyjne związane z nowymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia przedstawili własne propozycje regulacji prawnych ułatwiających zatrudnienie pracowników do prac sezonowych. Obradujący zgłosili następujące postulaty, aby przyjazd cudzoziemców do Polski i ich zatrudnienie przy pracach polowych oraz ubezpieczenie stało się łatwiejsze:

– obecnie proponowane zmiany zasad przyjazdu cudzoziemców są zbyt dotkliwe dla pracodawców-rolników, powinny zostać uproszczone

– konieczność wprowadzenia odrębnych umów dla sektora owocowo-warzywnego, które będą uwzględniały jej elastyczność i warunki wykonywania,

– zasady zatrudniania pracowników w rolnictwie, muszą być proste i przejrzyste, aby nie obciążać nadmiernie administracyjnie gospodarstw i żeby zbyt  wygórowane warunki nie prowadziły do strat finansowych dla gospodarstw;

– koszty zatrudnienia nie mogą być zbyt wysokie. Należy pamiętać o opłacalności produkcji i zapobiegać kryzysowi w rolnictwie,

– nowe zasady powinny uwzględniać rotację zarówno pracowników jak i wykonywanych zajęć, ze względu na sezonowość prac biurokracja powinna być ograniczona do minimum.

— propozycja wprowadzenia ryczałtowego systemu opłat w zależności od wartości sprzedawanych owoców i warzyw (tak jak w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw).

            Nie możemy pozwolić, aby dobrze rozwijająca się branża, mająca doskonałe wyniki w eksporcie oraz zapewniająca konsumentom owoce doskonałej jakości została narażona na straty i w konsekwencji upadek. Uczestnicy debaty liczą, że zgłoszone postulaty i propozycje środowiska zostaną uwzględnione w pracach nad nową Ustawą oraz deklarują wolę współpracy nad jej projektem.

W spotkaniu uczestniczyli:

Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

Stowarzyszenie Plantatorów Truskawek

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Lubapple Sp.z o.o.

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.

Grupa Producentów Owoców i Warzyw RED PLANT Sp. z o.o.

Instytucje naukowo – badawcze reprezentowali:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Sadownictwa:

dr Paweł Krawiec, dr Dariusz Paszko

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

mgr Paweł Kraciński Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa