Menu

GŁÓWNA SALA WYKŁADOWA

XIII KONFERENCJA SADOWNICZA

„Jagodowe trendy”

19.01.-20.01.2017r.

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3,

ul. Słowackiego 7, Kraśnik

 

19.01.2017 (czwartek) – hala główna

8.30    Rejestracja uczestników konferencji

9.00    Rozpoczęcie konferencji

9.15    Propozycje rozwiązań ułatwiających zatrudnianie pracowników w sadownictwie (Związek Sadowników RP)

9.45    Zatrudnianie pracowników w rolnictwie – aktualny stan prawny, planowane zmiany (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

10.15  Praca sezonowa w Polsce i innych krajach europejskich (mgr Paweł Kraciński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy)

10.45  Integrowane nawadnianie malin (prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

11.15  Fertygacja roślin jagodowych – innowacyjny program Timac Agro (Piotr Szurek, Timac Agro Polska Sp. z o.o.)

11.45  Żywienie roślin jagodowych wspierające skuteczność ochrony (dr Karolina Pitura, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

12.10  Przerwa

13.00  Właściwości biologiczne suchodrzewu jadalnego decydujące o przydatności do uprawy w Polsce (dr Katarzyna Król, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

13.20  Zintegrowane metody zwalczania chorób grzybowych w uprawie malin z wykorzystaniem najnowszych wyników badań (dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Sp. z o.o., dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

13.50  Problemy w produkcji porzeczki czarnej – zagrożenia i szanse (Jens Holme Pedersen, Wiceprezydent International Blackcurrant Association (IBA) / producent czarnej porzeczki, Dania)

14.40  Osiągnięcia i perspektywy w hodowli twórczej nowych odmian porzeczki czarnej w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach  (dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

15.10  Prowadzenie krzewów porzeczek w szpalerze  (dr Paweł Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

15.30  Uwagi do przechowywania owoców jagodowych (dr Tomasz Krupa, SGGW w Warszawie)

15.50  Efektywność substrato-aeroponicznego systemu NGS w bezglebowej uprawie truskawki (dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

16.15  Już czas na sadzonki doniczkowane maliny (mgr Joanna Jagła, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)

16.35  Od ‘Malling Promise’ do ‘Delicja Niwa’ – skrócona historia polskiej hodowli maliny (dr Agnieszka Orzeł, dr Jan Danek, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)”

17.00  Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia konferencji, konkurs z nagrodami

 

20.01.2017 (piątek) – hala główna

9.00    Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.05    Charakterystyka ciągników do upraw jagodowych (dr hab. Stanisław Parafiniuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

9.30    Kompleksowe rozwiązania New Holland dla sadownictwa (Łukasz Chęciński, New Holland Ag)

10.00  Straty w uprawach owoców jagodowych powodowane przez ptaki – gatunki i metody zapobiegania (dr Grzegorz Grzywaczewski, prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

10.20  Porównanie opłacalności produkcji malin w gruncie oraz pod osłonami (dr Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

10.40  Aktywne odżywianie roślin i gleby według programów nawozowych Timac Agro (mgr Agnieszka Lenart, Timac Agro Polska Sp. z o.o. )

11.10  Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w uprawach sadowniczych (dr Tomasz Lipa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

11.30  Goji jako alternatywa dla producentów owoców miękkich – przykłady z zagranicy (dr Dorota Łabanowska-Bury, Plantpress)

11.50  Współpraca w zakresie zagospodarowania owoców Goji  (Elwira Maciejec, PHU Dilbar)

12.10  Przerwa

13.00  Przyczyny odglebowego zamierania malin; najgroźniejsze patogeny, podobieństwa i różnice w objawach chorobowych oraz możliwości przeciwdziałania ich występowaniu (prof. dr hab. Leszek Orlikowski dr hab. Beata Meszka, prof. nadzw. IO, mgr Magdalena Ptaszek, Urszula Łazęcka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr Paweł Krawiec Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

13.30 Mykoryza w uprawie roślin jagodowych (dr Beata Hetman, dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

13.55  Wpływ zapylaczy (źródła pyłku) na wielkość owoców maliny czerwonej w uprawie pod osłonami wysokimi (prof. dr hab. Edward Żurawicz Instytut, Ogrodnictwa w Skierniewicach)

14.25  Zintegrowane metody zwalczania szkodników  w uprawach jagodowych, zalecenia na sezon 2017 (Tomasz Gasparski, Bayer Sp. z o.o.)

14.55  Malinowe podróże po Europie (Mariusz Podymniak Hortus Media/jagodnik.pl)

15.20  Ocena kilkunastu odmian maliny w pełni owocowania w uprawie pod osłonami.

Wykorzystanie sadzonek doniczkowanych maliny na plantacji towarowej – pierwsza ocena

(dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Mariusz Podymniak, Tomasz Werner, Hortus Media/jagodnik.pl)

15.40  Dyskusja, podsumowanie konferencji, konkurs z nagrodami