Menu

KATALOG WYSTAWCÓW – L

 

Nazwa Firmy: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Adres: Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Tel./Fax: 81 825 27 27

E-mail: biuro@lgdkrasnik.pl

Strona www: lgdkrasnik@com.pl

BOX Nr 37

Informacja o Firmie:  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (LGD) jest największą organizacją działającą na terenie powiatu kraśnickiego. Stowarzyszenie organizuje wiele przedsięwzięć integrujących różne środowiska powiatu kraśnickiego.  Mieszkańcy powiatu mają możliwość uczestnictwa w targach, szkoleniach, konferencjach, wyjazdach studyjnych i wielu innych projektach organizowanych przez LGD. W poprzednim roku organizowaliśmy spotkania z okazji Dnia Kobiet, Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej, Galę z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, wyjazdy na targi, kiermasze, festyny . Organizacja wspiera także finansowo, zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców jak również osoby które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Członkostwo w LGD daje możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

 

Nazwa Firmy: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli   

Adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

Tel./Fax: 81 889 06 00 FAX 81 881 66 63

E-mail: wodr@wodr.konskowola.pl

Strona www: www.wodr.konskowola.pl

BOX Nr 49

Informacja o Firmie:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest państwową  jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2016.356 i 1176)

LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 

Nazwa Firmy:  Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Adres:  Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Tel./Fax: +48 504 162 617

E-mail: stowarzyszenie@zacydrowani.pl

Strona www: www.zacydrowani.pl

BOX Nr 43

Informacja o Firmie:

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru funkcjonuje od czerwca 2015 roku i opiera swoje działania na trzech podstawowych filarach tj.

  1. Legislacyjne – WPROWADZENIE USTAWOWEGO ZAPISU O NATURALNEJ PRODUKCJI CYDRU WYŁĄCZNIE ZE ŚWIEŻEGO SOKU. Polski Cydr potrzebuje ochrony prawnej i nowej ustawowej definicji, która zakaże produkcji cydrów z koncentratów, dodawania środków aromatyzujących i smakowych oraz rozwadniania. Walory polskiego jabłka stworzą wyjątkowy produkt jakim jest polski cydr pod warunkiem bezwzględnego powiązania produktu i jego produkcji z polskim jabłkiem i miejscem uprawy.
  2. Inwestycyjne – WSPARCIE PRODUKCJI SADOWNICZEJ  Wizja rozwoju polskiego cydru jest oparta na wykorzystywaniu bogactwa polskich jabłek co jest bezpośrednio powiązane z szybkim rozwojem  produkcji cydru przez sadowników. Potrzebne do tego są programy pomocowe wpierające sadowników w budowie  cydrowni, stworzenie centrów eksperckich i projektów szkoleniowych. Na straży jakości i naturalności polskiego cydru staną sami sadownicy tworząc jego bogactwo jakościowe.
  3. Promocyjne – PROMOCJA POLSKIEGO CYDRU NATURALNEGO Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-gospodarczą naturalnych polskich cydrów  „ZACYDROWANI.PL-WSPIERAMY POLSKI CYDR NATURALNY” oraz współorganizuje Lubelskie Święto Młodego Cydru. Prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe zawierające w programie wizytę w pierwszej w Polsce cydrowni pokazowej w woj. lubelskim w za Jest otwarte na działania międzynarodowe a agencje rządowe, instytucje regionalne, programy promocji regionów są nieodzownym partnerem w realizacji działań strategicznych stowarzyszenia.

 Cele operacyjne stowarzyszenia opierają się na: 

-intensywnych działaniach na rzecz  zmiany ustawy i definicji polskiego cydru                                                             -stworzeniu pozytywnej energii społecznej wokół idei polskiego cydru                                                                  -stworzeniu warunków dla rozwoju małych, rzemieślniczych cydrowni                                                        -współorganizacji cyklicznej imprezy Lubelskie Święto Młodego Cydru i innych działaniach promocyjno-informacyjnych                                                                                                                                                                            -przygotowaniu wydawnictw o sadach i lokalnych cydrach                                                                                        -współpracy z samorządami, liderami opinii , organizacjami pozarządowymi i mediami                                     -nawiązaniu współpracy z nowymi członkami, partnerami i sponsorami działań informacyjno- promocyjnych                                                                                                                                                                      -pozyskiwaniu środków zewnętrznych  w tym unijnych na wsparcie inwestycji w lokalne cydrownie.